čtvrtek 4. dubna 2019

středa 3. dubna 2019

úterý 2. dubna 2019

RD Litomyšl Plzeňský Prazdroj

autoři: DaM, , Petr Burian, Pavel Uttendorfský

Architektonické řešení


přístavba velkokapacitního výtahu a nového vestibulu pro vstup návštěvníků

Požadavkem investora bylo - pro dosažení maximální plynulosti a rychlosti pohybu návštěvnických skupin po prohlídkové trase - vybudovat zařízení, které by v co nejkratším možném čase dopravilo skupinu (cca 50 osob) z prostoru před varnou do 2.patra Staré varny (do prostor nového panoramatického kina). Spojení muselo být bezbariérové. 

Situaci vyřešil největší osobní výtah v ČR. Ten má pouze dvě stanice: v přízemí a druhém patře. Kabina o půdorysné ploše cca 20 m² je průchozí napříč, jihovýchodní strana je prosklená včetně dveří. Hlavní směr nástupu v přízemí je od nově vybudovaného vestibulu.

Vestibul v přízemí je koncipován jako jednoduchý kubický objem z čela zasklený s automatickými posuvnými dveřmi (rovina zasklení je zasunuta (cca o 5 metrů) oproti líci pláště, čímž vzniká krytý předprostor). Strana k šachtě je rovněž prosklená. 
Výtah je hydraulický se strojovnou umístěnou pod úrovní nástupu v prázdných prostorech suterénu šrotovny. Zvláštní zřetel vyžadovalo založení konstrukce šachty a dna vzhledem k tomu, že muselo překročit šíři chodby do ležáckých sklepů, která se nachází v příčné ose kabiny pod objektem.
Stěžejní myšlenkou pro opláštění bylo použití cenově dostupného "metrážového" materiálu - jinak než je obvyklé - k dosažení efektu křehkého - celoskleněného domu. Jinakost použití spočívá v tom, že se tvarovky copilit osadily před plnou stěnu (respektive před izolaci krytou reflexním nátěrem zlaté barvy) a že jsou ukotveny rubovou stranou u průřezu ven, což vytváří plastickou svislou kaneluru pláště (v původním návrhu opláštění byla navržena místo zlatého fasádního nátěru zlatá reflexní fólie). Efekt materiálu v součtu (předsazené průsvitné sklo+zlatý fasádní nátěr) vytvořil náznak analogie sklenice+pivo. Prosklená část šachty výtahu má hladké (strukturální zasklení) v izolačním dvojskle.
Botanica Vidoule IV. etapa

autoři: DaM, Petr Burian, Jana Buzková, Kateřina Margoldová, Pavel Uttendorfský, Tomáš Vlasákusedlost Perníkářka

autoři: DaM, Petr Burian, Peter Buš, Jana Buzková, Jiří Hejda, Robin Müler, Pavel Uttendorfský
Administrativní budova CHERUBÍN I

autoři: DaM, Petr Burian, Jan David, Richard Doležal, Pavel Uttendorfský   


Nejvyšší purkrabství Pražský hrad

autoři: DaM, Jiří Hejda, Jiří Chlumský, Agata Kiszka, Petr Malinský, Jindřich Ševčík