úterý 8. března 2016

Administrativní budova Status, PelhřimovZáměrem projektu je dostavba a adaptace stávajícího objektu způsobem vhodným pro vytvoření funkčního prostoru pro zámečnickou dílnu. V budově dále zůstává zachováno současné administrativní oddělení společnosti STATUS a podniková prodejna. Funkční členitost objektu je vyjádřena charakterem fasád. Obchod je charakterizován rozměrnými prosklenými výkladci, část výroby a skladů je uzavřenější a je charakterizována posuvy a průmyslovou strukturou pláště skladu. Administrativní část je vyjádřena pravidelným rytmem francouzských oken, prolomeným rozměrnými sestavami prosklení u representativnějších prostor (místnost ředitele, zasedací místnost.....).Navržený objekt je v základní hmotě dvoupodlažní s drobnou nástavbou ve třetím nadzemním podlaží severní části. Severní část je dále modelována vykonzolovanými přesahy hmot jednotlivých podlaží. Takto akcentované čelo budovy kompenzuje klesání terénu směrem od ulice Nádražní a značnou vzdálenost stávajícího objektu od křižovatky Nádražní – Skrýšovská ul. Pocitově se tak areál objektu jasně přimyká k hlavní komunikační tepně Pelhřimova – ul. Nádražní. Rehabilitace objektu bude umocněna vybudováním parkoviště při západní fasádě objektu. Parkoviště bude osázeno stromy. Směrem k parkovišti se obrací také hlavní vstup do objektu, vstup do prodejny a velkorysé okno nástavby třetího podlaží. Finální úprava počítá s odstraněním plechových skladových hal v tomto prostoru.