sobota 22. června 2013

Bluetech Pacov

Studie se zabývá vytvořením nové budovy administrativního zázemí  firmy  Bluetech  v Pacově. Firma Bluetech je tradičním výrobcem pásových dopravníků, posklizňových linek a třídících technologií.  Tato náplň je zakomponována do výrazu návrhu stavby. Fasády jsou členěny úzkými  francouzskými okny, patra jsou oddělena negativní římsou, na meziokenních pilířích jsou ve finální variantě prostřídány firemní barvy.  Vše odkazuje k rytmice a skladebnosti  průmyslového dopravníku. Zároveň jsou z ekonomických důvodů použity tradiční materiály a běžné stavební prvky.  Barevná fasáda spolu s nočním neonovým logem na střešní nástavbě slouží jako přirozená reklama viditelná  z frekventovaného dopravního tahu Pacov – Tábor.